Mind-reading

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnik...

Kulturowy wymiar umysłu

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami...

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy t...

Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budo...

Mózg i umysł

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządam...

Język i poznanie

Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik język...

Sieci neuronowe

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściową, ukr...

Spotkania z Kognitywistyką

 

Szanowni Państwo!
Najbliższe Spotkanie z Kognitywistyką odbędzie się
22 stycznia (środa) o godzinie 16.15 w sali 108A
(Plac NZS 1).

 

Referat wygłosi:

Sidey Myoo (UJ)

Doświadczenie rzeczywistości wirtualnej. Zanurzenie w elektronicznym świecie”.

 

Sidey Myoo

 

Tematem wystąpienia jest doświadczenie rzeczywistości wirtualnej, z uwzględnieniem głębokiego zanurzenia, jakie można spotkać w procesie permanentnej partycypacji w Sieci, szczególnie z wykorzystaniem interfejsów Head-mounted Display (HMD), jak również technologii Cave Automatic Virtual Environment (CAVE). Szczególnie interesująca jest technologia HMD, gdyż ten rodzaj interfejsu staje się coraz bardziej powszechny, co wynika zarówno z rozwoju tej technologii na przestrzeni ostatnich kilku lat, jak też powstawania VR-owych platform zmieniających pod tym względem Internet. Podczas wykładu omówione zostaną takie fenomeny, jak immersja, czyli zanurzenie w sieci, telematyczność, czyli doznawanie zmysłowe w sieci, oraz teleobecność, czyli zaistnienie w sieci pod wykreowanym wizerunkiem, nierzadko wpływającym na tożsamość użytkownika w świecie fizycznym. Wykład będzie hybrydowy, co oznacza że będzie się równocześnie toczył w otwartej przestrzeni 3D – w Academia Electronica, w wirtualnym świecie Second Life.

Informacje na temat wykładowcy dostępne na stronach: www.sideymyoo.art.pl oraz Academia Electronica: www.academia-electronica.net

spotkania z kognitywistyka

 Serdecznie zapraszamy!