I Białostockie Forum Kognitywistyczne

Białostockie Forum Kognitywistyczne to konferencja naukowa stworzona z myślą zarówno o doświadczonych badaczach, jak i aktywnie działających naukowo studentach i doktorantach zajmujących się dyscyplinami wchodzącymi w skład szeroko rozumianej kognitywistyki: neuronaukami, psychologią poznawczą, filozofią umysłu, językoznawstwem, komunikacją i innymi.

Termin: 15-16 marca 2018
Miejsce: Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB, Plac NZS 1, Białystok

Więcej informacji...