Dlaczego “kognitywistyka i komunikacja”?

PROFIL STUDIÓW KOGNITYWISTYCZNYCH NA UNIWERSYTECIE W BIAŁYMSTOKU

Studia kognitywistyczne w kraju i za granicą są najczęściej sprofilowane. Profil kognitywistyki zależy od tego, jaka kadra tworzy dany kierunek studiów oraz jakie subdyscypliny uznaje się za wiodące. W jednych ośrodkach dominuje psychologia, w innych informatyka, lingwistyka lub neuronauki. Sprofilowany jest również program kierunku studiów „kognitywistyka i komunikacja", który akcentuje rolę kognitywistyki społecznej, dyscyplin logiczno-informatycznych oraz humanistyki kognitywnej.

Projekt studiów kognitywistycznych w Instytucie Socjologii UwB nawiązuje do najnowszej fazy rozwojowej kognitywistyki. Podkreśla się w nim rolę czynników społeczno-kulturowych w badaniach nad umysłem, poznaniem i procesami komunikacyjnymi, zaś podstawowe jednostki społeczne traktuje jako systemy poznawcze komunikujące się za pomocą różnych kanałów informacyjnych i kodów kulturowych.

Zgodnie z programem studiów procesy komunikacyjne są ujmowane interdyscyplinarnie – z uwzględnieniem takich przedmiotów, jak psychologia komunikacji, komunikacja społeczna, komunikacja kulturowa, teoria informacji i komunikacji oraz ewolucja poznania i komunikacji. W centrum zainteresowania „kognitywistyki i komunikacji" znajduje się człowiek posługujący się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, traktowany jako jednostka społeczna, system poznawczy oraz podmiot zachowań komunikacyjnych i kulturowych.

Zorientowanie programu kształcenia wokół zagadnień kognitywistyki społecznej sprawia, że „kognitywistyka i komunikacja" staje się kierunkiem mającym cechy swoiste, odróżniające go od innych wersji studiów kognitywistycznych proponowanych w Polsce.

PROFIL ABSOLWENTA

Studenci „kognitywistyki i komunikacji" zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne w wielu obszarach życia. Są to specjalistyczne umiejętności związane ze znajomością najnowszych technologii informatycznych oraz narzędzi logiczno-analitycznych, a także kompetencje społeczne – komunikacyjne, psychologiczne, językowe, medialne – przydatne w społeczeństwie informacyjnym. Absolwenci „kognitywistyki i komunikacji" są cenieni i poszukiwani wszędzie tam, gdzie liczą się wszechstronna wiedza, sprawne komunikowanie, umiejętność kształtowania postaw i przekonań oraz znajomość nowoczesnych technologii informatycznych.

Informacje na temat perspektyw zatrudnienia oraz kontynuacji nauki znajdziesz w zakładce: Co po kognitywistyce?