Sieci neuronowe

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściową, ukr...

Mózg i umysł

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządam...

Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budo...

Kulturowy wymiar umysłu

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami...

Mind-reading

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnik...

Język i poznanie

Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik język...

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy t...

Co wiemy o komunikacji zwierząt pozaludzkich?

Kolejny wykład w ramach cyklu “Spotkania z Filozofią i Kognitywistyką” odbędzie się 4 lutego 2022 o godzinie 17.00 w formule online.

Naszym gościem będzie prof. Marcin Urbaniak (UP, Kraków),
który wygłosi wykład pt.
“Co wiemy o komunikacji zwierząt pozaludzkich”?
Spotkanie poprowadzi dr Maja Białek z Instytutu Filozofii UwB.

 

Informacja o temacie wykładu i prelegencie:

Wykład będzie dotyczył sporu o posługiwanie się językiem przez zwierzęta pozaludzkie. Zostaną przybliżone główne założenia takich nurtów, jak biolingwistyka, biosemiotyka, zoosemiotyka, aż po najnowszą hipotezę o stosowaniu przez zwierzęta praktyk retorycznych w komunikacji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej. Streszczone zostaną wnioski z najnowszych badań nad funkcjami psychicznymi i procesami poznawczymi zwierząt w kontekście komunikacji językowej. Podstawę do rozważań stanowić będą badania, których aktualne wyniki sugerują istnienie praktyk retorycznych, jak np. celowa manipulacja zachowaniami osobników bądź perswadowanie pewnych wyborów i zachowań. Interdyscyplinarna perspektywa badawcza, korzystająca z narzędzi kognitywistyki ewolucyjnej, zoopsychologii czy etologii poznawczej, stanowi nowatorskie spojrzenie również na ludzkie działania komunikacyjne, oferując modyfikację założeń m.in. klasycznej retoryki.