Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

Spotkania z Kognitywistyką

 

Szanowni Państwo!
Najbliższe Spotkanie z Kognitywistyką odbędzie się
11 kwietnia (czwartek) o godzinie 17.00 w sali 108A
w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki.

 

Naszymi goścmi będą:

Przemysław Nowakowski (IFiS PAN), który wygłosi wykład pt.

“O doświadczeniu własnego ciała”.

 

Arkadiusz Wójcik (UW), który wygłosi wykład pt.

“Zmiana wiedzy w systemach wieloagentowych”.

spotkania z kognitywistyka

 Serdecznie zapraszamy!