Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

Ankieta

Szanowni Państwo,

Co roku Wydział Historyczno-Socjologiczny prowadzi badania ankietowe wśród studentów, których celem jest monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia. Prosimy o rzetelne wypełnienie poniższej ankiety, co zajmie jedynie kilka minut. Uzyskane w ten sposób odpowiedzi posłużą podnoszeniu standardów nauczania na naszym Wydziale. Z góry dziękujemy.

Ankieta dla studentów

Ankiety oceniające poszczególne przedmioty można wypełnić w systemie USOS.