Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

Dyskusje otwarte

Koło Naukowe Kognitywistów UwB zaprasza na wykład prof. Piotra Przybysza (UAM) pt.

“O Naturze współodczuwania – mechanizmy i formy empatii”,


który odbędzie się w poniedziałek 16 maja o godzinie 14.40 w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki (sala 108A).

dyskusje otwarte