Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

SPOTKANIA Z KOGNITYWISTYKĄ

 

Szanowni Państwo, najbliższe Spotkanie z Kognitywistyką odbędzie się 14 grudnia o godzinie 13.00 w sali 108A w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki. Naszym gościem będzie dr Paweł Gładziejewski
z Zakładu Kognitywistyki i Epistemologii UMK, który przedstawi wykład na temat:

 

“Ukryta racjonalność iluzji i błędów poznawczych”

Paweł Gładziejewski

Dr Paweł Gładziejewski jest autorem – wyróżnionej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej – książki pt. “Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych”. Jest stypendystą Fulbrighta oraz kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez NCN dotyczącego kodowania predykcyjnego. W swoich zainteresowaniach badawczych dr Gładziejewski skupia się na problemach: reprezentacji umysłowych, wyjaśniania reprezentacyjnego, kodowania predykcyjnego, a także na mechanizmach percepcji. Łączy badania w zakresie kognitywistyki z epistemologiczną analizą procesów poznawczych.

Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych

 

spotkania z kognitywistyka

 Serdecznie zapraszamy!