Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

SPOTKANIA Z KOGNITYWISTYKĄ

Najbliższe Spotkanie z Kognitywistyką odbędzie się 26 stycznia (godzina 17.00)
w sali 108A w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki.

Naszym gościem będzie dr n. med. Piotr Sobaniec
z Podlaskiego Centrum Neurofizjologii – Neuromaster, który wygłosi wykład pt.:

"Wpływ metody terapeutycznej EEG Biofeedback na wybrane funkcje poznawcze"

Piotr Sobaniec

Neuromaster - Podlaskie Centrum Neurofizjologii

 

spotkania z kognitywistyka

 Serdecznie zapraszamy!