Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

SPOTKANIA Z KOGNITYWISTYKĄ

Kolejne Spotkanie z Kogntywistyką odbędzie się
19 maja, wyjątkowo w piątek (godzina 17.00, sala 2001, Kampus UwB, Instytut Chemii),
w ramach XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

 

Naszymi gośćmi będą:
dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK

Mentalne podróże w czasie u innych zwierząt

Adriana Schetz

 

dr hab. Adriana Schetz (US)

Czy oprócz człowieka inne zwierzęta także są samoświadome?

Adriana Schetz

 

spotkania z kognitywistyka

 Serdecznie zapraszamy!