Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

I Białostockie Forum Kognitywistyczne oraz II Tydzień Mózgu w Białymstoku

ibfk

W dniach 15-16 marca 2018 roku w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki odbędą się: I Białostockie Forum Kognitywistyczne (“Myślenie za pomocą obrazów”) oraz II Tydzień Mózgu w Białymstoku. Program ramowy obu imprez znajduje się na plakacie, zaś program szczegółowy zostanie zamieszczony na stronie internetowej konferencji:

Zapraszamy do udziału!

pdfplakat BFK TM