Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

SPOTKANIA Z KOGNITYWISTYKĄ

Najbliższe Spotkanie z Kognitywistyką odbędzie się
27 kwietnia o godzinie 17.00 (sala 108A) w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki.

 

Wykłady wygłoszą:
prof. Walter Żelazny (Uniwersytet w Białymstoku)

Język i mózg

Walter Żelazny

dr Andrew Schumann (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Biologiczne inspiracje sztucznej inteligencji

Andrew Schumann

 

spotkania z kognitywistyka

 Serdecznie zapraszamy!