Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

SPOTKANIA Z KOGNITYWISTYKĄ

Kolejne Spotkanie z Kognitywistyką odbędzie się 17 listopada o godz. 17.00
(sala 108A, Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB).
Wykłady wygłoszą:

 

Anita Pacholik-Żuromska

Anita Pacholik-Żuromska (UMK)
Ekologiczne koncepcje jaźni

 

Ilona Kotlewska aIlona Kotlewska b

Ilona Kotlewska
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Neuronalne podłoże świadomości

 

spotkania z kognitywistyką 17.11.2016

 Serdecznie zapraszamy!