T W O R Z Y M Y I N T E L I G E N T N E O T O C Z E N I E

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

MÓZG – ŚWIADOMOŚĆ – MYŚL

MÓZG – ŚWIADOMOŚĆ – MYŚLZapraszamy na konferencję kognitywistyczno-filozoficzno-teologiczną, która odbędzie się w Aula Magna Pałacu Branickich (UMB) w dniach 23-25 maja – wykłady codziennie od godziny 18.00 do 20.00. Wśród zaproszonych gości wykładowcy zaprzyjaźnieni z białostocką kognitywistyką – m.in. prof. Zenon Mariak (UMB), prof. Józef Bremer (Ignatianum), dr Mateusz Hohol (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, IFiS PAN). Program konferencji na załączonym plakacie.

Dyskusje otwarte

Koło Naukowe Kognitywistów UwB zaprasza na wykład prof. Piotra Przybysza (UAM) pt.

“O Naturze współodczuwania – mechanizmy i formy empatii”,


który odbędzie się w poniedziałek 16 maja o godzinie 14.40 w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki (sala 108A).

dyskusje otwarte