T W O R Z Y M Y I N T E L I G E N T N E O T O C Z E N I E

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

Dyskusje otwarte

Koło Naukowe Kognitywistów UwB zaprasza na wykład prof. Piotra Przybysza (UAM) pt.

“O Naturze współodczuwania – mechanizmy i formy empatii”,


który odbędzie się w poniedziałek 16 maja o godzinie 14.40 w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki (sala 108A).

dyskusje otwarte

SPOTKANIA Z KOGNITYWISTYKĄ

Kolejne Spotkanie z Kognitywistyką odbędzie się wyjątkowo
we wtorek 17 maja w Kampusie UwB (Instytut Chemii, sala 2001, godzina 18.00)
w ramach XIV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
Wykłady wygłoszą:

 

Grzegorz Nalepa1. prof. Grzegorz J. Nalepa (UJ, AGH)
– Emocje maszyn

 

 

 

 

 

Piotr Przybysz

2. prof. Piotr Przybysz (UAM)
– Mózg a sztuka

  

 

festiwalnSpotkania z Kognitywistyką 17.05.2016

 

 Serdecznie zapraszamy!