Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Spotkania z Kognitywistyką

 

Szanowni Państwo!
Kolejne Spotkanie z Kognitywistyką odbędzie się
6 grudnia w sali 108A wyjątkowo o godzinie 16.15

 

Naszym gościem będzie jeden z twórców polskiej kognitywistyki
– dr Tomasz Komendziński (UMK), który wygłosi wykład na temat:

 

Tomasz Komendziński

SYNCHRONIZACJA MÓZGÓW W KOMUNIKACJI.
Motoryczne, mentalne i kulturowe konsekwencja zegara neuronalnego

 

spotkania z kognitywistyka

 Serdecznie zapraszamy!