Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

SPOTKANIA Z KOGNITYWISTYKĄ

Najbliższe Spotkanie z Kognitywistyką odbędzie się 2 marca (godzina 17.00)
w sali 108A w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki.

Naszymi gośćmi będą:
Dr inż. Paweł Stacewicz (Politechnika Warszawska)

pawel stacewicz

 

Dr Radosław Siedliński (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)

Radosław Siedliński


Tytuł wykładu:

"Obliczenia naturalne - kontekst informatyczny i biologiczny"

 

spotkania z kognitywistyka

 Serdecznie zapraszamy!