Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

SPOTKANIA Z KOGNITYWISTYKĄ

Kolejne Spotkanie z Kognitywistyką odbędzie się

14 kwietnia 2016 w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki (godz. 17.00, sala 108A).
Wykład pt.:

 

Struktura mózgu a funkcje poznawcze
wygłosi
prof. dr hab. Zenon Mariak


(prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

kierownik Kliniki Neurochirurgii)

 Zenon Mariak

 

Spotkania z Kognitywistyką 14.04.2016

 Serdecznie zapraszamy!