T W O R Z Y M Y I N T E L I G E N T N E O T O C Z E N I E

"Ryby jako istoty czujące" - debata, 18.03

Zapraszamy do udziału w debacie, w której głównym tematem będą ryby jako zwierzęta tzw. hodowlane! Celem dyskusji jest poszerzenie wiedzy na temat ryb jako istot czujących.

Termin: 18 marca 2024 (poniedziałek) w godz. 17:00 - 19:00

Miejsce: Wydział Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku, Plac NZS, sala 108A

W roli eksperta wystąpi znany medialnie oraz z działalności aktywistycznej prof. dr hab. Andrzej Elżanowski - polski zoolog, paleontolog i bioetyk, profesor nauk biologicznych.

Uczestnikami panelu będą ponadto:

dr Maja Białek - pracowniczka Wydziału Filozofii

mgr Paweł Chyc - pracownik Wydziału Socjologii

Luiza Wojda - aktywistka prozwierzęca

ryby