T W O R Z Y M Y I N T E L I G E N T N E O T O C Z E N I E