T W O R Z Y M Y I N T E L I G E N T N E O T O C Z E N I E

Język i poznanie

Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik język...

Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budo...

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy t...

Kulturowy wymiar umysłu

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami...

Sieci neuronowe

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściową, ukr...

Mózg i umysł

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządam...

Mind-reading

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnik...

Spotkania z Kognitywistyką

 

kolejny wykład z cyklu Spotkania z Filozofią i Kognitywistyką odbędzie się 3 czerwca w Uniwersyteckim Centrum Kultury (sala FENIKS) o godzinie 17.00. Naszym gościem będzie dr hab. Maciej Trojan (UMK), który wygłosi wykład na temat:

Zachowania prospołeczne szympansów na podstawie badań z użyciem paradygmatu prospołecznego wyboru

 spotkania z kognitywistyka

Streszczenie:

Altruizm i zachowania prospołeczne są bardzo interesujące z perspektywy ewolucji tego typu zachowań, ponieważ wydają się starsze od naszego gatunku. Szczególna forma zachowań związanych z altruizmem wzajemnym może być poddana badaniom dzięki paradygmatowi prospołecznego wyboru. Zakłada on, że osobnik będzie skłonny pomagać innym lub dzielić się zasobami z innymi o ile koszt tego zachowania będzie znikomy. Dzięki zastosowaniu tego paradygmatu prowadziliśmy przez 6 lat obserwacje zachowań prospołecznych w grupie szympansów mieszkających w habitacie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Wyniki obserwacji wskazują na to, że dynamika zachowań prospołecznych zależy od wielu czynników, takich jak np. płeć, status członka grupy, wydarzenia danego dnia. Dzięki 6-letniej pracy można stwierdzić, że tendencja do zachowań prospołecznych w grupie szympansów jest stabilna, ale same zachowania zmieniają się w czasie..

Maciej TrojanMaciej Trojan – psycholog porównawczy i etolog. Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii. Przez 20 lat pracownik Zakładu Psychologii Zwierząt Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie kierownik Katedry Psychologii Poznawczej i Porównawczej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 8 lat członek międzynarodowego zespołu ds. programu studiów nad badaniem zachowania dzikich zwierząt na Uniwersytecie w Kyoto w Japonii. Na co dzień interesuje się tematyką ewolucji funkcji umysłu oraz ewolucji zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: kompetencje numeryczne, teoria umysłu, mentalne podróże w czasie, ewolucja zachowań prospołecznych oraz przeżywanie śmierci u zwierząt społecznych.

 

 

 

 Serdecznie zapraszamy!