T W O R Z Y M Y I N T E L I G E N T N E O T O C Z E N I E

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

Człowiek – umysł – artefakt

sztuczna intZapraszamy na wykłady, dyskusje i prezentacje zastosowań sztucznej inteligencji.

Udział wezmą:
dr hab. Robert Poczobut (UwB),
dr Łukasz Mścisławski (PWr),
Petros Psyllos (PB).

Wydział Informatyki PB, ulica Wiejska 45 A, Aula 12 B

7 marca 2020,
godzina 10.00 – 13.00