Kognitywistyka w Polsce

Studia kognitywistyczne w Polsce są obecnie prowadzone na uniwersytetach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Lublinie i Szczecinie. 15 maja 2001 roku powstało Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, w trakcie II Krajowej Konferencji „Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji", która odbyła się na UMK w Toruniu.

Oferując studia w zakresie „kognitywistyki i komunikacji" Uniwersytet w Białymstoku dołącza do grupy innowacyjnych ośrodków naukowych.

Poniżej zamieszczamy linki do ważniejszych krajowych ośrodków kognitywistycznych oraz portali internetowych promujących kognitywistykę jako dyscyplinę naukową oraz studia z zakresu kognitywistyki.