Praktyki

Decyzja Dyrektora Instytutu Filozofii
w sprawie zasad i sposobu odbywania praktyk
z dnia 25.01.2021.

Organizacja praktyk

I. Studenci stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku kognitywistyka i komunikacja odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 45 godzin (w czasie ok. 3 tygodni) uzyskując 3 pkt. ECTS. Studenci mogą odbywać praktyki w całym toku studiów – najpóźniej do końca ostatniego semestru. Praktyka może odbywać się w okresie wakacyjnym lub w innym terminie, jeśli nie koliduje on z organizacją procesu kształcenia.

II. Praktyki mogą być realizowane w następujący sposób:

 1. poprzez zawarcie umowy między organizatorem praktyk a uczelnią, którą to umowę z upoważnienia rektora podpisuje dyrektor instytutu,
 2. poprzez udział w badaniach naukowych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu w Białymstoku umożliwiający osiągnięcie efektów uczenia się wskazanych dla praktyk w programie studiów,
 3. poprzez pracę zawodową, o ile umożliwia ona osiągnięcie efektów uczenia się przewidzianych dla praktyk.

III. Dokumenty związane z praktykami stanowiące załączniki do Decyzji:

 1. Regulamin Praktyk Studenckich w Instytucie Filozofii UwB
 2. Umowa o Organizację Praktyki Zawodowej
 3. Deklaracja Planowanej Praktyki Zawodowej (wypełniają studenci)
 4. Karta Praktyk (wypełniają: organizator praktyk, opiekun praktyk oraz studenci)
 5. Ankieta Oceny Praktyk Zawodowych (wypełniają studenci).

IV. Opiekunem praktyk w Instytucie Filozofii dla kierunku studiów kognitywistyka i komunikacja jest mgr Aneta Niczyporuk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Praktyk – pdfPDF
 2. Umowa o Organizację Praktyki Zawodowej – docWORD   |   pdfPDF
 3. Deklaracja Planowanej Praktyki Zawodowej – docxWORD   |   pdfPDF
 4. Karta Praktyk – docxWORD   |   pdfPDF
 5. Ankieta Oceny Praktyki Zawodowej – docxWORD   |   pdfPDF

Ankieta oceny przebiegu praktyk studenckich: https://forms.gle/6LAaPP49DNMTb9fM6: