Kadra kierunku

Kadrę „kognitywistyki i komunikacji" tworzy interdyscyplinarny zespół specjalistów z różnych wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku, reprezentujących różnorodne subdyscypliny kognitywistyki, takie jak informatyka, logika, psychologia, pedagogika, biologia, socjologia, językoznawstwo, filozofia i inne.

Poniżej zamieszczono listę pracowników naukowych oraz prowadzonych przez nich zajęć na kierunku studiów „kognitywistyka i komunikacja". W nawiasach podano wymiar godzinowy zajęć oraz ich rodzaj (W – wykład, Ć- ćwiczenia, L – laboratorium, K - konwersatorium, F – fakultet).

I. Pracownicy Instytutu Socjologii

 • prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki – Semiotyka kognitywna (15 W), Definiowanie i konceptualizacja (15 W), Logika formalna (15 W), Teoria mnogości (15 W), Seminarium (60), Teoria obliczalności (30 F)
 • dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB – Socjologia kognitywna (15 W), Teoria informacji i komunikacji (15 W), Elementy teorii decyzji i gier strategicznych (30 W), Seminarium (60)
 • dr hab. Robert Poczobut, prof. UwB – Wstęp do kognitywistyki (30 W), Filozofia umysłu i neurofilozofia (30 W), Świadome i nieświadome procesy poznawcze (15 W, 2 x 15 Ć), Bioetyka i neuroetyka (15 W), Seminarium (60), Kognitywistyczne teorie jaźni (30 F)
 • dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB – Kognitywna antropologia kulturowa (30 W)
 • dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof. UwB – Propedeutyka filozofii (15 W, 2 x 30 Ć), Religioznawstwo kognitywne (15 W, 2 x 30 Ć), Poznanie mistyczne (30 F)
 • dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB – Społeczeństwo sieciowe (15 W)
 • dr hab. Jacek Sieradzan – Umysł w kulturach świata (15 W + 2 x 15 Ć), Naukowe badania nad religią i stanami świadomości (30 F), Czy bóstwo mieszka w mózgu człowieka? (30 F)
 • dr hab. Dariusz Surowik – Wstęp do informatyki (2 x 30 L), Logika formalna (2 x 15 Ć), Teoria mnogości (2 x 15 Ć), Sztuczna inteligencja (15 W, 4 x 15 L), Logika kognitywna (15 W, 2 x 15 Ć)
 • dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska – Elementy socjologii (15 W + 2 x 15 Ć), Emocje, interakcje i struktury społeczne (15 W + 2 x 15 Ć)
 • dr Alicja Zawistowska-Sadowska – Neurosocjologia (15 W, 2 x 15 Ć), Neurobiologiczne różnice między płciami (30 F)
 • dr Marcin Koszowy – Semiotyka kognitywna (2 x 15 Ć), Konceptualizacja i definiowanie (2 x 15 Ć), Ogólna metodologia nauk (15 W, 2 x 15 Ć), Argumentacja i retoryka (15 W, 2 x 15 Ć), Filozofia nauki (30 F)
 • dr Wojciech Wądołowski – Komunikacja społeczna (15 W, 2 x 15 Ć), Kognitywna antropologia kulturowa (2 x 15 Ć)
 • dr Witold Hensel – Wstęp do kognitywistyki (2 x 30 Ć), Epistemologia (15 W, 2 x 30 Ć), Filozofia umysłu i neurofilozofia (2 x 30 Ć), Translatorium (2 x 30 K), Filozofia języka (30 F), Sztuka przekładu (30 F)
 • dr Ryszard Gaj – Komunikacja międzykulturowa (15 W, 2 x 15 Ć), Społeczeństwo informacyjne (15 W, 2 x 15 Ć)
 • dr Sławomir Bartnicki – Sieci neuronowe w naukach społecznych (30 F)
 • dr Józef Chwal – Bioetyka i neuroetyka (2 x 15 Ć), Etyka społeczna (30 F)
 • mgr Piotr Laskowski – Technologie internetowe (4 x 30 L), Programowanie (4 x 30 L)
 • mgr Maciej Białous – Komputerowa analiza tekstu (4 x 15 L)
 • mgr Łukasz Wołyniec – Społeczeństwo sieciowe (2 x 15 Ć)

II. Pracownicy UwB spoza Wydziału Historyczno-Socjologicznego

 • prof. dr hab. Marek Konarzewski, Wydział Biologiczno-Chemiczny – Ewolucja poznania i komunikacji (30 W)
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska, Wydział Prawa – Język i poznanie (30 W)
 • dr hab. Anna Gomolińska, prof. UwB, Wydział Matematyki i Informatyki – Systemy inteligentne (30 W), Technologie eksploracji i reprezentacji wiedzy (15 W, 4 x 15 L)
 • dr hab. Irena Szczepankowska, prof. UwB, Wydział Filologiczny – Językoznawstwo kognitywne (15 W, 2 x 15 Ć), Pragmatyka językoznawcza (30 F)
 • dr hab. E. Jaszczyszyn, prof. UwB, Wydział Pedagogiki i Psychologii – Porozumiewanie się a relacje społeczne (30 F)
 • dr Monika Wróblewska, Wydział Pedagogiki i Psychologii – Psychologiczne koncepcje człowieka (15 W, 2 x 15 Ć), Psychologia procesów poznawczych (15 W, 2 x 30 Ć)
 • dr Agnieszka Masłowiecka, Wydział Pedagogiki i Psychologii – Psychologia komunikacji (2 x 30 K)
 • dr Mariusz Giero – Wstęp do informatyki (2 x 30 L) – Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

III. Specjaliści spoza UwB

 • dr Izabella Anuszewska, Millward Brown SMG/KRC – Metody badań wiedzy społecznej i komunikacji rynkowej (warsztaty gościnne)
 • dr Andrzej Ryczkowski, Polskie Radio Białystok – Media społecznościowe (warsztaty gościnne)