Spotkania z kognitywistyką

Instytut Socjologii
Uniwersytet w Białymstoku
oraz
Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne
zapraszają na
SPOTKANIA Z KOGNITYWISTYKĄ

 

W związku z otwarciem (od roku akademickiego 2015/16) na Uniwersytecie w Białymstoku nowego kierunku studiów „kognitywistyka i komunikacja" uruchamiamy cykl wykładów, których celami są:

 • przybliżenie pracownikom naukowym, studentom oraz przyszłym adeptom nowego kierunku studiów problemów i dziedzin badawczych współczesnej kognitywistyki,
 • prezentacja najnowszych osiągnięć naukowo-badawczych przedstawicieli polskiej kognitywistyki (w tym środowiska białostockiej kognitywistyki),
 • rozwijanie badań interdyscyplinarnych skupiających przedstawicieli dyscyplin nauki zajmujących się umysłem, poznaniem i komunikacją,
 • nawiązanie współpracy z czołowymi ośrodkami kognitywistycznymi,
 • integracja interdyscyplinarnej (ogólnouczelnianej) kadry kierunku,
 • promocja nowego kierunku studiów „kognitywistyka i komunikacja".

 

Zapraszamy pracowników naukowych, studentów białostockich uczelni oraz wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów na kierunku „kognitywistyka i komunikacja", w szczególności zaś maturzystów zainteresowanych nowymi horyzontami współczesnej nauki.

 

Spotkania odbywają się w Bibliotece Uniwersyteckiej, VI p., sala audytoryjna

 

PROGRAM

13.11.2014 (godz. 16.30)

 1. Marcin Miłkowski (IFiS PAN) – Co to jest kognitywistyka? Perspektywa obliczeniowa
 2. Krystyna Bielecka (UW) – Pojęcie reprezentacji w kognitywistyce

12.12.2014 (godz. 17.00)

 1. Andrzej Klawiter (UAM) – Dlaczego nie widzimy tego, czego się boimy? Kognitywistyczne ujęcie emocji jako antycypacji
 2. Paweł Gładziejewski (IFiS PAN) – Teoria mózgu przewidującego i jej znaczenie dla kognitywistyki

16.01.2015 (godz. 17.00)

 1. Józef Bremer (UJ, Ignatianum) – Mózg, umysł, wolna wola
 2. Mateusz Hohol (UP JPII) – Paradygmaty kognitywistyki: ucieleśnione poznanie

12.02.2015 (godz. 17.00)

 1. Romuald Mosdorf (Politechnika Białostocka) - W poszukiwaniu fraktalności zjawisk fizycznych
 2. Edward Piotrowski (Wydział Matematyki i Informatyki, UwB) - Pytania o taktyki prostych gier (toy models)

20.03.2015 (godz. 17.00)

 1. Piotr Przybysz (UAM) - Neurokognitywistyka społeczna: problem poznania innych umysłów
 2. Magdalena Reuter (UAM) - Ewolucyjna geneza języka

16.04.2015 (godz. 16.30)

 1. Maciej Witek (US) - Kategoria modułu umysłowego w kognitywistyce
 2. Joanna Rączaszek-Leonardi (PAN) - Język a poznanie rozproszone
 3. Marek Hetmański (UMCS) - Poznawcze i komunikacyjne funkcje metafor

22.05.2015 (godz. 17.00) - Kampus Uniwersytetu w Białymstoku (Instytut Chemii)

      Piotr Francuz (KUL) - OKO, MÓZG, SZTUKA.