Kognitywistyka na świecie

Rozwój kognitywistyki jest jednym z najbardziej spektakularnych osiągnięć intelektualnych współczesnej nauki. Umysł i procesy poznawcze są przedmiotem badań naukowych od dawna. Kartezjusza idea mózgu jako maszyny rewolucjonizuje myślenie o problemach kognitywistycznych. Współczesnym badaniom impuls nadaje rozwój nauk przyrodniczych oraz osiągnięcia technologii. Powstaje swoista symbioza – kognitywistyka korzysta z nowoczesnych technologii, zaś nowoczesne technologie, w szczególności informatyka i robotyka, do dalszego rozwoju potrzebują kognitywistyki.

Kognitywistyka jako samodzielny obszar badawczy, ze swoimi stowarzyszeniami, konferencjami i czasopismami, kształtuje się instytucjonalnie pod koniec lat 70. XX wieku. Przełomowy jest rok 1979, kiedy na University of California, San Diego, odbywa się spotkanie, na którym powołano Cognitive Science Society:

http://cognitivesciencesociety.org/index.html

Od tego czasu obserwuje się lawinowy wzrost zainteresowania badaniami oraz studiami kognitywistycznymi. Do krajów, w których studia kognitywistyczne są popularne, należą USA, Wielka Brytania, Niemcy, Australia, Kanada, Japonia. Do najbardziej znaczących ośrodków kognitywistycznych należą m.in. Rutgers University, Tufts University, University of California, San Diego oraz University of California, Berkeley.

Istnieje wiele czasopism poświęconych kognitywistyce. Lista 26 czasopism jest dostępna pod adresem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Cognitive_science_journals.

Listę czasopism oraz innych publikacji zawiera również strona:

http://www.cogs.indiana.edu/icogsci/pub.shtml

Wzorcowy program studiów kognitywistycznych opracowano na University of California, San Diego:

http://www.cogsci.ucsd.edu/about-us/ucsd-cog-sci/

Obecnie kognitywistyka jest przedmiotem studiów we wszystkich krajach, które mają istotny wkład w rozwój nauki i technologii. Lista ośrodków akademickich, w których można studiować kognitywistykę, znajduje się pod adresem:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_institutions_granting_degrees_in_cognitive_science

Informacje o możliwości studiowania zamieszczono na stronie:

http://cognitivesciencesociety.org/study_programs.html

Poza badaniami naukowymi warta zauważenia jest aktywność organizacji studenckich. Dotyczy to przede wszystkim uniwersytetów amerykańskich i kanadyjskich. Wskażmy niektóre z nich:

 1. Cognitive Science Student Association, University of California, Los Angeles
  http://www.studentgroups.ucla.edu/cogsci/
 2. Cognitive Science Student Association, University of California, Berkley
  http://cssa.berkeley.edu/
 3. Cognitive Science Student Association, University of California, San Diego
  http://cssa.ucsd.edu/
 4. Student Organization for Cognitive Science, Indiana University
  http://www.indiana.edu/~iusocs/index.php

Studenci tego uniwersytetu wydają czasopismo Indiana Undergraduate Journal of Cognitive Science:
http://www.cogs.indiana.edu/icogsci/index.shtml

 1. Student Association, Carleton University, Canada
  http://carleton.ca/ics/student-association/
 2. Student Association of Cognitive Science, McGill University, Canada
  http://www.cogsci-mcgill.com/