Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

Spotkania z Kognitywistyką

 

Szanowni Państwo!
Najbliższe Spotkanie z Kognitywistyką odbędzie się
4 grudnia (środa) o godzinie 16.15 w sali 108A
(Plac NZS 1).

 

Referat wygłosi:

dr Marek Pokropski (UW)

“Wyjaśnić świadomość. Modele eksplanacyjne i trudny problem kognitywistyki”.

 

Marek Pokropski

 

Od autora:
W wystąpieniu przedstawię zmagania kognitywistów ze zjawiskiem świadomości. Świadomość jest trudnym problemem kognitywistyki, gdyż obecnie brakuje zarówno dobrej teorii świadomości jak i odpowiednich metod badawczych. W pierwszej części wystąpienia przedstawię problemy związane z badaniem świadomości. Następnie omówię wybrane modele eksplanacyjne: model N-D, model dynamiczny, model mechanistyczny. We współczesnej kognitywistyce szczególnie preferowany jest model mechanistyczny. Pokażę ograniczenia w jego zastosowaniu do wyjaśniania świadomości m.in. brak fenomenologii czyli poziomu pierwszoosobowego doświadczenia. Na koniec przedstawię propozycje przekroczenia tych ograniczeń (m.in integrated Information theory oraz neurofenomenologię).

dr Marek Pokropski współtworzył warszawskie studia kognitywistyczne. Jego zainteresowania naukowe dotyczą poznania ucieleśnionego, fenomenologii oraz modeli eksplanacyjnych w kognitywistyce.

spotkania z kognitywistyka

 Serdecznie zapraszamy!