T W O R Z Y M Y I N T E L I G E N T N E O T O C Z E N I E

Sztuczna inteligencja

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ...

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściow...

Kulturowy wymiar umysłu

Dziecko rodzi się z elementarnymi zdolnościami umysłowymi. Potrzebne są jednak interakcje z otoczeniem, zwłaszcza z rodzicami, aby...

Mózg i umysł

Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesn...

Język i poznanie

Pytanie o związek między językiem a poznaniem może dotyczyć wpływu języka na myślenie i percepcję. Czy użytkownik języka pozbawion...

Mind-reading

Jedną z popularnych sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów jest „czytanie w myślach". Podczas występu magik prosi ochotnika o wy...

Społeczeństwo informacyjne

Na co dzień spotykamy się ze stwierdzeniami, takimi jak: „żyjemy w społeczeństwie informacyjnym", „naszym celem jest budowanie spo...

Spotkania z Kognitywistyką

 

Szanowni Państwo!
Pierwsze w tym roku akademickim Spotkanie z Kognitywistyką odbędzie się
11 października (czwartek) o godzinie 13.00 w sali 108A.

 

Naszym gościem będzie prof. Maciej Trojan (UMK), który wygłosi wykład pt.

Reakcja na śmierć u naczelnych

Maciej Trojan

 

Na tropie zwierzęcego umysłu

 

spotkania z kognitywistyka

 Serdecznie zapraszamy!